Kostymtyget kom till rätta.

För nära ett år sedan begicks en stöld i Garda i det ett kostymtyg, värt c:a 40 kr., försvann ur en målareverkstad, där det för tillfället förvarades. Kriminalpolisen, som nu lyckades åt trakten, tog upp saken och lyckades överbevisa en maskinist i socknen, som umgåtts med verkstadens och kostymtygets ägare, om stölden. Tyget hade tjuven lämnat till skräddare i en grannsocken för egen räkning. I stället för kostym får han emellertid nu en stämning till häradsrätten.
Även en annan stöldhistoria i trakten har varit föremål för utredning. Ur lärarinnans rum hade tillgripits 70 kr. Polisen har sina misstankar på en bestämd person, men någon fällande bevisning har ej kunnat hittills åvägabringas.

Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Augusti 1928
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *