Enstaka fall av mässling

ha förekommit under senaste tiden inom länet, meddelar förste provinsialläkaren d:r Tidmark. Egendomligt är, att dessa fall gälla icke barn, som ju eljest är vanligt, utan vuxna personer i 20-årsåldern. Några andra fall av epidemiska sjukdomar ha icke förekommit.

Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Augusti 1928
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *