Undersökning av forntida boplats i Västergarn.

Riksantikvarien meddelar i skrivelse till lantbrukaren Joh. Stenkvist i Ammor, Västergarn, att besiktning och möjligen undersökning kommer att i slutet av månaden företagas av en å dennes ägor påträffad forntida boplats. Om skäl förefinnes för undersökning skall dylik företagas av de Harald Hansson. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Augusti 1928
N:r 179

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *