Från landsbygden. Eksta.

EKSTA, 30 juli.
Bondeförbundet hade igår kl. 2, 30 e. m. anordnat fest vid Stjärnarve järnvägsstation. Sedan ps. Vår Gud är oss en väldig borg sjungits, öppnades mötet av ordf. i Eksta och Sproge sockenförening av Bondeförbundet hr Jacob Hederstedt i Sproge, som efter ett kort tal till de närveranda mötesdeltagarna överlämnade ordet till dagens föredragshållare riksdagsman Th. Gardell, Gans, som manade jordbrukarna att hålla tillsammans och att i höst vid valet sluta upp omkring bondeförbundet och värna om vår modernäring. Talaren avlxckades med livliga applåder, och ordf. framförde de närbarandes tack till föredragshållaren. Ett leve för fosterlandet, utbringades varefter någon musikstycken avslöt mötet. Vädret var vackert, och kaffe serverades av ortens damer. Festen var talrikt besökt men inträdet var så lågt att det borde hava varit ännu större tillslutning.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Augusti 1928
N:r 179

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *