Landtmätarne,

deras medhjälpare och elever inom länet år 1890 äro: Förste landtmätare L. T. Jacobson, Bolex, Eskelkem. i Und Komm.-landtmätare: F. R. Cedergren, Mölner, Klintehamn, K. M. R. Strömberg, Skäggs, Veskinde. J. O. Sylvan, jägmästare, Visby, K. G. Kökeritz, Garda, Etelhem, Oskar Varfvioge, Visby, E. A. Arnelius, kapten, Visby, Ax. Ytterberg, kapten, Visby, H. Vennemo, kapten, Fide, Burgsvik, A. R. Kruse, frih. major, Visby, V. Schyl, Klintehamn.
V. komm.-landtmätare F. L. Valgrén, kapten, Visby.
Medhjelpare: hos förste landtm. L. T. Jacobson: löjtnanten Gust. Köhler, komm.-landtm. F. R. Cedergren: löjtnant K. Bolin.
Öfrige medhjelpare: hos komm.-landtm. Strömberg: kaptenen Abr. Lange och löjtnanten G. Sahlin, hos J. O. Sylvan: e. o. jägmästaren A. H. Nyman, kos E. A. Arneliws: löjtnanten E. L. Lövenberg, hoa Ax. Ytterberg: friherre Hj. Åkerhielm.
Elever: hos J. O. Sylvan: underlöjtnant Sam Sylvan, hos Ax. Ytterberg: underlöjtnant Gust. Falk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *