Dödsfall. Lars Petter Söderlund

Härmed tillkännagives att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min svärfader Lars Petter Söderlund, som efter ett långt och tåligt buret lidande stilla avled i dag kl. 12,30 f. m. i en ålder av nära 90 år, djupt sörjd och saknad av mig, barnbarn och barnbarnsbarn.
Båtels i Näs den 29 maj 1923.
Hilda Söderlund.

Dödsannons

Nu känner han ej svedan av bräcklighetens lott.
Ur livets källa redan sin hälsodryck han fått.
Han hunnit fadershuset, dit döden icke når,
och fröjdas i det ljuset, som icke nedergår.
Sv. Ps. 472.
Den avlidnes älsklingspsalm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Maj 1923
N:r 122

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *