Generalstabens kartarbete

öfver Gotland har gått långsammare, än man från början beräknade. Färdigt är för närvarande endast 1 af de 4 blad, denna karta kommer att omfatta, nämligen det sydligaste, omfattande Gotland från Grötlingbo socken och söderut.
Samtidigt fortgår arbetet på den karta Gotlands Allehanda enligt åtagande kommer att kostnadsfritt tillställa sina prenumeranter. Den kommer att tryckas i flere färger än generalstabens.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *