Fårösund.

28 maj.
Kommunalstämma.
Extra kommunalstämma hölls den 26 dennes i sparbankslokalen härstädes, för att behandla 2:ne inkomna ansökningar angående pilsnerdricksförsäljning. Stämman, som var fåtaligt besökt, biföll efter en livlig diskussion och sedan röstning företagits förelagda avsökningar. Detta innebär att hotellet får behålla sina gamla rättigheter och att pensionatet får servera pilsnerdricka i samband med
måltid.

Basar och idrottsfest.
Den nybildade Bunge Idrottsföraning kommer att i samband med idrottstävlingar anordna en basar den 9 och 10 juni. Platsen för såväl tävlingar somt basar blir den vackra ängen bredvid Bungemuseet. Då efter vad försports ett betydligt arbete nedlagts på anordrningarna, få vi hoppas att föreningens första steg mot utveckling resulterar i god publiktiliströmning.

Syringen.
Syföreningen Syringen hade lördag söndag kväll auktion på sina under vintern förfärdigade arbeten. Auktionen, som fortsatte med dans, var talrikt besökt men köplusten medelmåttig.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Maj 1923
N:r 121

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *