En barnkolonitombola

kommer att under de närmaste dagarna sälja lotter på våra gator, såsom av annons i dagens tidning framgår. Vinsten äs avsedd att tillfalla Solviks barnkoloni, som tagit till uppgift att utsända mest behövande stockholmsbarn till antluft och sommarsol ute i Stockholms skärgård. Under de få år kolonien varit i verksamhet ha 185 barn beretts sådan sommarvistelse och innevarande sommar kommer antalet att ökas meci ytterligare 37. Tombolahjul uppställas på S:t Hansplan och stora torget.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Maj 1923
N:r 121

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *