Fårö pastorat.

Vid frågodagsförrättndngen i går i Fårö pastorat väcktes förslag om att kalla läroverksadjunkten i Visby teol. lic, J. A. Kjellandar som fjärde provpredikant. Förslaget samlade emellertid endast 45 röster, modan majoriteten av de röstberättigade, representerande 52 röster, enades om att åtnöjas med det nuvarande förslaget, vilket som bekant upptar komministern Artvid Ruhr i Algarås (Skara stift) som ende sökande till den lediga kyrkoherdetjänsten i pastoratet. Denne är därmed de facto vald till innehavare av befattningen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 Maj 1923
N:r 120

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *