Ett kraftigt åskväder

drog under natten till gårdagen över hela Gotland och åtföljdes av ett hällande regn, som på vissa håll närmade sig karaktären av skyfall. Ovädret synes ha varit våldsammast på norra Gotland, särskilt å Fårö, där blixten slog ned i havsviken utanför Mölner. Dess bättre torde blixten icke, såvitt vi ha oss bekant, ha åstadkommit någon skada under ovädrets framfart.
Även här över staden voro de elektriska urladdningarna vid ett par tillfällen ganska kraftiga. Nederbörden var också riklig och uppmättes i går morse till 8,1 mm. Regnet fortsatte stundvis under gårdagen och har under den senast gångna natten åter forsat ned i strömmar, så att nederbördsmängden i morse här i staden uppmättes till icke mindre än 26,5 mm.
Idag har himlen klarnat, men vinden har svängt över på nordlig, vadan den efterlängtade värmen alltjämt låter vänta på sig.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 Maj 1923
N:r 120

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *