Det nya pensionatet på Ljugarn.

Onsdagen 23 maj fanns under landsbygden införd en liten notis från Ljugarn, vari även omnämdes det nya Claudelinska pensionatet. På förekommen anledning får redaktionen härmed meddela, att denna notis icke på något sättemanerar från hr Claudelin, vilken icke haft det minsta med notisen att skaffa. Denna har tillsänts oss från en vår korrespondent, vilken för övrigt icke är bosatt på Ljugarn. Så vitt vi känna förhållandena torde notisen för övrigt som sådan vara ned verkliga förhållandet överensstämnnande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Maj 1923
N:r 119

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *