Underofficersmässen vid infanteriregementet.

Som förut nämts har arméförvaltningen bemyndigat t. f. chefen för Gotlands infanteriregemente att disponera 3,000 kr. för anskaffande av nya möbler till regementets underofficersmäss. Enligt i dagarna undertecknat kontrakt har leveransen av de påtänkta nya inventarierna överlämnats till en Visbyfirma, nämligen fabrikör Gust. Löfqvist vid Adelsgatan. Möblerna skola levereras inom juni månads utgång, varför förmodligen regementets underofficerare komma att få fint till midsommar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 Maj 1923
N:r 118

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *