Sorgligt allvar eller dåligt skämt?

Fredagen 18 maj upphittades vid kusten av Norrholmen å Fårö en skrivelse innesluten i en vanlig vinbutelj. Skrivelsen har av hr Vilh. Ekström insänts till Gotlands Allehanda, under förhoppning att någon klarhet skulle kunna vinnas, huruvida bakom de få raderna ligger någon sanning eller om det hela blott är ett dåligt skämt.
Skrivelsen som av säker hand skrivits med blyertspenna på tydligen en bit påspapper, är av fäljande innehåll:
»Ångfartyget Hildur minsprängd ost till nord om Gotska Sandön. den 26 april Hälsa Maria Strömholm! Stockholm tr 26 Ett sista farväl Kapten Strömholm.»
Härvarande lotslöjtnantsexpedition har i sina böcker ingenting antecknat rörande någon inrapporterad minolycka, i den angivna riktningen från Gotska Sandön under de senare åren. Vi ha även förfrågat oss hos kommerskollegium, men kunde man icke där på stående fot besvara frågan om det över huvud taget fanns någon ångare med namnet Hildur, vilken på de senare åren gått under i Östetersjön. Frågan om budskapets äkthet står alltså tillsvidare öppen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 Maj 1923
N:r 118

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *