Från landsbygden. Lau.

LAU, 22 maj.
I kapellet härstädes hade annandag pingst synnerligen goda och intressanta mäten hållits och rönt stor tillslutning av deltagare både från Lau och avlägsnare socknar.
På förmiddagsmötet höllos predikningar av missionär David Eriksson, past. Svensson och Herm. Ohlsson. På eftermiddagen kl. ½ 3 hölls missionsföredrag av missionär Eriksson. Han har under 15 års tid vistas hos zulukaffrerna i Sydafrika och skildrade på ett intressant sätt infödingarnas liv, seder och bruk och missionens verksamhet ibland dessa.
Föredraget åhörda med spänd uppmärksamhet. Hr Eriksson som verkat i fribaptisternas mission utreser i år åter på missionsfältet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 Maj 1923
N:r 117

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *