Ett botaniskt fynd.

Kyrkoherde S. G. Hulteman I Klinte har sänt oss följande meddelande, som har sitt stora intresse för botanister: Den skidväxt, som på svenska kallas Tandrot eller med botaniskt namn Dentaria bulbifera, har av mig blivit innevarande vår funnen i riklig mängd inom Klinte församling. Blomningstiden torde dröja, tills juni månad gjort sitt inträde.
I »Huvuddragen av Gotlands Växtgeografi» av K. Johansson upptages denna växt Såsom inom Gotland funnen endast på Lilla Karlsö på n. ö. sidan (av Wö. 55.) Enligt G. Eisen och A. Stuxberg bör berörda växt sökas på de mest otillgängliga ställen på nämda ö.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 Maj 1923
N:r 117

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *