Passagerarelista.

Med POLHEM från Nynäshamn den 20 maj: General Schmidt, överstelöjtnant Geijer, hovrättsnot. Schedin m. fru, kamrer Kullberger, kand. Höjer, hrr Westerdahl med fru, Hellström, Tomsson, Krantz, Sjögren, Olsson, Fredriksson, Hevelke, Stålhandske, Ullberger, Huss, fruar Myrén, Österdahl; fröknar Bergström, Hägg, Sjögren, Kullberger, Sandström, Tomsson, Johansson, Een, Claeson, Karlsson, Petersson, Svensson.

Med KLINTEHAMN från Stockholm den 20 maj: Överingeniör Bildt, hrr Miltzer, Bendelin, Lindegren, fruar Stenkvist, Sandberg, Bachér, Rommerson, fröknar Sandberg, Svensson.

Med THJELVAR från Nynäshamn den 21 maj: Hrr Appelqvist, Gardell, Samsson, Stråbing, Bodin, Nyström, Lindström med fru, fruar Berggren, Nilsson, Berggren.

Med POLHEM från Nynäshamn den 22 maj: Kapten von Braun, grosshandl. Petterson, köpman Gröndahl, konsulent Eklund, hrr Andersson med fru, Moqvist, Karlsson, Palmgren, Öhrbom, Lanner, Nilsson, Bergström, Wiksell, Hjorth, Lindberg med fru, Svensson, Magnusson, frknar Karlsson, Reman, Klintberg, Wendt, Löveberg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Maj 1923
N:r 115

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *