Olämplig gästgiveriinnehaverska.

På framställning av t f. landsfiskalen Tyko Hanéll har länsstyrelsen härstädes jämlikt 27 par. 3 punkten i kungl. förordningen angående försäljning av pilsnerdricka den 11 juni 1919 beslutat förbjuda änkan Sofia Bingmark å Österby och Nährs gästgivaregård i Slite fortsätta med försäljning av pilsnerdricka. Åtgärden grundar sig på det förhållandet, att Bingmark vid upprepade tillfällen överskridit den henne som gästgivare tillkommande rätten till utskänkning av pilsnerdricka.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Maj 1923
N:r 114

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *