Genom auktion,

som förrättas å landsfiskalskontoret i Hemse onsdagen den 30 innevarande maj kl. 10 f. m., låter undertecknad, förvaltare i Carl Persens i Hesselby konkurs, försälja konkursmassans osäkra fordringar. Betalningen skall erläggas kontant.
Hemse den 18 maj 1923.
L. O. Nilsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Maj 1923
N:r 114

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *