Lösöreauktion i Wiklau.

Torsdagen den 24 lnnev. maj kl. 11 f. m. låter lantbrukaren Axner Smedberg, Sixarve i Viklau, på grund av hemmanets utarrendering, genom offentlig auktion försälja 5 st. hästar, darav 2 ston premierade, 5 goda mjölkkor, 2 st. kvigor och en tjur, 1 lastdragare med enbet, en åkvagn, lastvagn, tidaholmskärra, kälkrack, slädar, 3 1:ma arbetsvagnar, arbetskälkar, 2 par arbetsselar, 2 enbetsselar, självbindare, slåttermaskin, radsåningsmaskin för en häst, hästräfsa, större ktultivator, harvar av olika slag, skumplog, vänd- och spetsplogar, ringvält, sladd, stubbrytare, hälften i lokomobil, trösk, halmpress sig och kvarn m. m.
Betalningsanstånd fjär fullt godkände köpare till den 1 inst. okt. eller dessförinnan vid anfordran. Ägande för imropad vara övergår ej på köparen förrän densamma är till fullo betald.
Roma den 18 maj 1923.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Maj 1923
N:r 113

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *