Flaskposter.

Lotsförman, Alb. Harding vid Härvik har till oss insänt ett par brev från havet, det ena funnet flytande i sjön i en flaska utanför Härvik, det andra i en blecklåda ilandflutet på stranden. Det förra lyder:

Östersjön den 1/5 1923.
Hälsninger till kära gamla Sverige,
som nu går till blad och blom, från
långväga trädare på Kina och Japan,
från sjömän i enslig tillvaro på S/S
Nippon av Göteborg.

Det andre skrivet på ryska, utkastat från ångaren Kato och utbringar ett leve för förta maj och för proletariatets röda flagga i det frigjorda Ryssland, samt sänder till slut en hälsning till någon bolsjevikpamp vid namn Techernin.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 Maj 1923
N:r 112

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *