Ellide bärgad.

Den på Skarlakansgrundet grundstötta tyska lustyachten Ellide togs i går av grundet av hamnans bogserbåt Thor och inbärgades hit.
Thor hade ett rätt svårt arbete att draga av fartyget, enär detta av sjön slagits längre upp på grundet och låg på endast 2 fots vatten. Vid försöken att draga Ellide av grundat sprängdes därför också en av Thors trossar, innan arbetet slutligen kröntes med framgång.
Det har visat sig, att de skador, som haveristen ådragit sig, icke äro av svårare art. Man tror, att den rätt obetydliga läcka skall kunna tätas, så att fartyget åter, sedan det gäldat sina bärgningskostnader, kan fortsätta sin resa. Undersökningar av fartyget pågå i dag för fastställande av skadorna. Möjligt är dock, att haveristen måste dragas upp på slip för verkställande av de nödiga reparationerna.
På grund av utsikten, att yachten skall kunna seglas härifrån, har besättningen stannat hvar härstädes och ägnar sig nu åt reparationsarbetet på sitt fartyg.
Ellide är försäkrad för c:a 12,000 kr. i svenskt mynt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 Maj 1923
N:r 112

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *