Kungörelse.

Gotlands norra Häradsrätt kommer att måndagen den 4 instundande juni klockan tolv på dagen å tingestället Allekvia behandla de framställningar, som gjort dels av inter?msförvaltaren och Rättens ombudsman i lantbrukaren Karl Anderssons i Sojdehy, Fole socken, konkurs om arvode med etthundra kronor till interimsförvaltaren och etthundraelva kronor till Rättens ombudsman, allt att utgå ur konkursboets fastigheter 82/1000 mantal och 35/1000 mantal Stora Sojdeby, dels av Rättans ombudsman och förvaltaren i lantbrukaren Karl Anderssons i Kambs, Lummelunda socken, konkurs om arvode med femtio kronor till Rättens ombudsman och sjuttiofem kronor till förvaltarin, dels ock av interimsförvaltaren, Rättens ombudsman och förvaltaren i lantbrukaren Johan Kristian Gunnar Lindstedts i Busarve i Othems socken, konkurs, om arvode för konkursboets fastighet 67/512 mantal Busarvs i Othems socken med femtio kronor till interimsförvaltaren, etthundra kronor till Rättens ombudsman och tvåhundra kronor till förvaltaren; och kallas i anledning härav vederbörande rättsägare att vid Rätten införa sin talan.
Visby den 15 maj 1923.
Konkursdomaren,
adr. Strandgatan 45.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 Maj 1923
N:r 112

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *