Från landsbygden. Väte.

VÄTE, 14 maj.
För fullt hus höll pred. C. Marcusson missionsföredrag i fredags kl. 7 e. m. i Väte folkkkola över Joh. 4:28-30. Föredraget, kraftigt och lärorikt, åhördes med intresse. Efter föredraget bortauktionerades en del prydliga och praktiska, välgjorda syföreningssarbeten samt en del matportioner, som rönte livlig omsättning. Som auktionist tjänstgorde M. P. Nilsson, Kvie, med frkn lyfter Nilsson vigd protokollet. Brutto inbragte försäljningen omkring 235 kr. varav nettot kommer att tilldelas olika missionsgrenar, såsom sv. kyrkans hednamission, Fosterlandsstiftelsens helna- och inremission o. s. v. Mötet avslöts av pred. M. med ett gripande tal till de unga.
I går kväll kl. halv 8 hölls möte mån för soldatmissionshus till förmån för soldatmissionen. Soldathemsföreståndaren, hr O. Jakobsson, höll först ett föredrag över Pauli ord: »Men Gud bevisar sin kärlek till oss däruti, att Kristus har dött för oss medan vi ännu voro Syndare», och förevisade därefter ett par serier skioptikonbilder. Första serien gav en intressant inblick i livet på Visborgs slätt Och de militära övningarna dästädes, jämte ex- och interiörer från soldathemmet och missionsverksamheten därstädes, allt efter foto, tagna av hr J. själv. Den andra serien belyste en gripanda berättelse ur fältlivet, betitlad: »Den genomskjutna bibeln». Samtliga bilder voro tydligt framställda, och det talrika auditariet följde med livligt intresse de växlande scenerierna. Jämte inträdesavgiften, 40 öre togs också upp en kollekt för soldatmissionen.
Göken har jag förgäves sökt i Gotl. Allehandas spalter. Nu är han emellertid kommen hit till trakten, representorande sig, genom — en »galning». Som även sädesärlorna, »långhalor» kallade, svalorna och övriga befjädrade sommargäster kommit till ön, kunna vi förstå och veta att sommaren är när — även om regnet, som i dag, står som spön i backen.
—n.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 Maj 1923
N:r 112

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *