Hemse.

10 maj.
Stort offentligt ungdomsmöte hade av flemse kristliga ungdomsförening anordnats i missionshuset härstädes under sedvanlig god tillslutning av deltagare. Även från socknar långt avlägset kunde man få se deltagare.
Mötet som tog sin början kl. 11 f. m. inleddes med hälsningstal av handl Jac. Norrby, varefter past Fr. Söderdahl höll en kortare predikan över Ebr. 4.
Missionssekr Terning höll därefter predikan utgående från sista delen av dagens text.
Efter hr Terning avslöt Kr. Nicklasson förmiddagsmötet med bön.
På e. m. var fest anordnad, som tog sin början kl. 3 e. m. under sången 569 i missfbdts sångbok. Pastor Fr. Söderdahl hälsade alla å ungdomsföreningens vägnar välkomna. Rektor Terning höll sedan ett gediget intressant och lärorikt föredrag utgående från Gal. 6: 9.
En kollekt upptogs efter föredragets slut som uppgick till 64,66 och sedan följde serveringen av kaffe som gick raskt unnan. Under festens lopp sjöng Alva sångförening flera anslående nummer. Varje deltagare blev säkerligen tillfredsställd med sin dag i Hemse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Maj 1923
N:r 108

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *