Kungörelse.

Infanteriet samt trängen i egentlig trängtjänst och Sjukbäraretjänst tilldelade vapenföra värnpliktiga av 1922 års klass (eller äldre årsklase vilka icke gjort sin första tjänstgöring) tillhörande Visby, Roma, Tingstäde och Hemse rullföringsområden inkallas härmed för fullgörande av första tjänstgöring och första repetitionsövning med tillsammans 115 dagar (underbefäl och fackmän 175 dagar) vid Kungl. Gotlands infanteriregemente med samling å nedan angivna ställen och tider:

Visby rullföringsområde N: r 75.
De från Vigby domkyrko- och landeförsamlingar, Vesterhejde, Stenkumla och Träkumla socknar vid lägerhyddan å Visborgs slätt måndagen den 28 maj 1923 kl. 10:30 f. m.
De från Eskelhem, Tofta, Sanda, Mästerby, Vestergarn, Klinte, Fröjel, Eksta och Sproge socknar vid Tjuls järnvägsstation måndagern den 28 maj 1923 kl. 7,45 f. m.

Roma rullföringsområde N: r 76.
Vid Roma järnvägsstation måndagen den 28 maj 1923 kl. 8,40 f. m.

Tingstäde rullföringsområde N: r 77.
De film Fårö, Bunge, Fleringe, Rute, Hangvar, Hall, Hellvi och Lärbro socknar vid Lärbro järnvägsstation måndagen den 28 maj 1923 kl. 6,30 f. m.
De från Tingstäde, Stenkyrka, Othem, Boge, Endre, Hejdeby, Bro, Vestkinde. Martebo. Lummelunda. Fole. Lokrume. Hejnum och Bäls socknar vid Tingstäde järnvägsstation måndagen, den 28 maj 1923 k1. 7 f. m.

Hemse rullföringsområde N: r 78.
De från Eke, Hablingbo, Silte, Hafdhem, Näs, Grötlingbo, Fide, Öja; Hamra, Vamlingbo och Sundre socknar vid Hafdhems järnvägsstation måndagen den 28 maj 1923 kl. 7 f. m.
De från Garda, Etelhem, Alskog, Lye, Fardhem, Linde, Lojsta, Levide, Gerum, Alfva, Hemse, Rone; Burs; Stånga, När och Lau socknar vid Stånga järnvägsstation måndagen den 28 maj 1923 kl. 7,45 f. m.
De, som skola inkallas genom order, erhålla sådan sig tillsänd. Värnpliktig är skyldig att till inryckningen medföra inskrivningsbok. Inkallad värnpliktig, som utan att styrka laga förfall, underlåter att inställa sig, varder hämtad på egen bekostnad.
I övrigt hänvisas till utfärdad länskungörelse.
Hemse den 7 maj 1923.
Befälhavarne för Visby, Roma, Tingstäde och Hemse rullföringsområden.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Maj 1923
N:r 107

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *