Taxeringsnämden

för Visby, hvars utlåtande i dag justerats, har gjort nedannämda ändringar i bevillningsberedningens förslag till beskattning af inkomster för innevarande år:

Från bevillning befriades handl. L. Bachér, skollärarinnan Amalia Hansén, arbetaren Ekvall, handelsbiträdet K. S. Möllerströms enka och skomakaren Möllerström.
Landshöfning Poignant satt som ordförande vid nämdens sammanträden. I stället för kapten Ericsson, som var förhindrad att deltaga, var inkallad förste suppleanten handlanden Karl Degerman.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Juni 1888
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *