Genom exekutiva auktioner,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 29 maj 1923, kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas följande fastigheter:
1:o) kl. 11 f. m. den från Reinhold Mattsson i Klemette, Silte socken, utmätta lägenheten Hablingbo Mästermyr 110, lotten E. 9, i Hablingbo socken.
Lägenheten, som är belägen omkring 5 kilometer från Silte kyrka, omkring 7 kilometer från Hemse municipalsamhälle och omkring 13 kilometer från Havdhems järnvägsstation, innehåller i areal 15 hektar 92,1 ar torrlagd, men icke odlad myrmark samt är obebyggd.
Lägenheten har saluvärderats till 800 kronor.

2:o) kl. 11:15 f. m. den från Adolf Söderman i Bjärges, Silte socken, utmätta lägenheten Silte Mästermyr 12, lotten F. 1, i Silte socken.
Lägenheten, som är belägen omkring 1,5 kilometer från Silte kyrka, omkring 8 kilometer från Hemse municipalsamhälle och omkring 14 kilometer från Havdhemms järnvägsstation, innehåller i areal 19 hektar 14,4, ar torrlagd myrmark, varav omkring 2 hektar äro odlade, samt är obebyggd.
Lägenheten har saluvärderats till 400 kronor.

3:o) kl. 11:30 f. m. den från Jakob Båtelsson i Hemdarve, Silte socken, utmätta lägenheten Silte Mästermyr 114, lotten F. 13, i Silte Socken.
Lägenheten, som är belägen omkring 5 kilometer från Silte kyrka, omkring 6 kilometer från Hemse municipalsamhälle och omkring 18 kilometer från Havdhems järnvägsstation, innehåller i areal 24,385 hektar torrlagd, men icke odlad myrmark och träskbotten samt är obebyggd.
Lägenheten har saluvärderats till 300 kronor.

4:o) kl. 11:45 f. m. den från Ferdinand Hemström i Hugleips, Silte socker, utmätta lägenheten Silte Mästermyr 115, lotten F. 14 i Silte socken.
Lägenheten, som är belägen omkring 4 kilometer från Silte kyrka, omkring 8 kilometer från Hemse municipalsamhälle och omkring 17 kilometer från Havdhems järnvägsstation, innehåller i areal 15,14 hektar torrlagd, men icke odlad myrmark och träskbotten samt är obebyggd.
Lägenheten har saluvärderats till 300 kronor.

5:o) kl. 12. middagen den från Karl Jakobsson i Mulde, Fröjels socken, utmätta lägenheten Silte Mästermyr 116, lotten F 15, i Silte socken.
Lägenheten, som är belägen omkring 4 kilometer från Silte kyrka, omkring 9 kilometer från Hemse municipalsamhälle och omkring 16 kilometer från Havdhems järnvägsstation, innehåller i areal 8,404 hektar torrlagd, men icke odlad myrmark samt är obebyggd.
Lägenheten har saluvärderats till 500 kronor.

6:o) kl. 12,15 e. m. den från Oscar Andersson i Mickels, Silte socken, utmätta lägenheten Silte Mästermyr, 117, lotten F 16, i Silte socken.
Lägenbetan, som är belägen omkring 4 kilometer från Silte kyrka, omkring 12 kilometer från Hemse municipalsamhälle och omkring ?? kilometer från Havdhems järnvägsstation, innehåller i areal 9,488 hektar torrlagd men icke odlad myrmark och träskbotten samt är obebyggt.
Lägenheten har saluvärderats till 600 kronor.

7:o) kl. 12,30 e. m. den från J. P. Norrby och barn i Smittserve, Silte socken, utmätta lägenheten Silte Mästermyr 110, lotten F. 18, i Silte socken,
Lägenheten, som är belägen omkring 3 kilometer från Silte kyrka, omkring 9 kilometer från Hemse municipalsamhälle och omkring 16 kilometer från Havdhems järnvägsstation, innehåller i areal 4,66 hektar torrlagd, men icke odlad myrmark, samt är obebyggd.
Lägenheten har saluvärderats till 100 kronor.
De som hava fordringar, för vilka fastigheterna häfta eller för vilka de eljest äga njuta, betalning ur köpeskillingarna, eller hava annan rätt, som bör vid auktionerna iakttagas, äga att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskanslist den 18 april 1923.
På länsstyrelsens vägnar:
K. P. Lundblad.
Gustaf Melin.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Maj 1923
N:r 106

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *