Från Visby horisont.

Från Visby horisont.

Blandad kompott.
Just nu faller oss i handom ett exemplar av en tidning som naturligtvis fyller ett länge kärvt behov, nämligen att vara organ för fotboll och boxning och som därför också kallas så. Det är svårt att avgöra vilken i ordningen denna tidning i genren är, men det borde kunna räcka, tycker man. Den här är tryckt på oglättat tidningspapper och redaktörer äro Time och Sharp. Inte märks det vidare vare sig att »time is money» eller att pennan är sharp, men finnessen i den här tidningen lär ligga i att det uppges vara skämttidningsredaktör Hazze Zetterströms unge herr son som ger ut tidningen. Om nu det skall vara kvickt att föda upp manliga individer som minera sig och sin pappa på tidskriftsföretag veta vi icke, men så mycket förstånd tycker man nästan att pappa Hazze Z. skulle kunnat åberopa sig på, att han med sin auktoritet hållit sonen borta från den överfyllda marknaden. Vi ha fått nummer 1 av tidningen. Kommertdet ut några fler?

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Maj 1923
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *