Sjöförklaring

afgafs vidrådhusrätten i dag af befälhafvaren å skeppet Moya, kapten Eklund, hvilken förra söndagen höll på att lida skeppsbrott i hamnen. Förklaringen meddelade, att Moya vid utgåendet från Blyth legat 15 fot djupt akter och 14 fot 8 tum förut och styrktes af konstapeln J. Vahlbeck och matrosan O. J. Hammarström.
Likaledes afgafs sjöförklaring af briggen Dorette kapten Nyström, som i torsdags grundstötte vid Vestergarn. Protesten, som styrktes af styrman J. Jakobsson samt matroserna J. Pettersson och F. Broman, innehöll att Dorette, ehuru lotsflagg hissats, ej erhållit lots, antagligen på grund af det svåra vädret, hvarför kaptenen på eget bevåg sökte gå i hamn, men högg då fast, kom åter loss och var läck.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 31 Oktober 1887.
N:r 87.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *