Utan lots

hade så när ångaren Otto, kapten Åberg, blifvit, då fartyget i lördags morse vid 8 tiden skulle inlöpa i härvarande hamn. Ångaren, som nu ligger här och intar kornlast för handl Gerle, kom söderifrån, signalerade i god tid efter lots, men lotsen Zetterqvist, hvilken för tillfället lärer haft både vakten och tur att lotsa, fans ej tillstädes utan kom springande ned till kajen först då ångaren redan var innanför vågbrytaren.
Lotslärlingen Melander hade under tiden fått med sig ett par man och gått ut mot ångaren samt inlotsade den lyckligt.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 31 Oktober 1887.
N:r 87.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *