En avgjord ersättningsfråga.

K. m:t har tillerkänt majorerna i armén, kaptenerna i Gotlands infanteriregementes reserv frih. K. A. H. J. Kruuse och E. H. Bergenström ersättning med vardera 4,642 kr. jämte 6 proc. ränta från den 2 april 1918 för det de under tjänstgöring som befälhavare för Tingstäde rullföringsområde n:r 77 ej uppburit krigsavlöning för tiden 30 juni 1915-1 april 1918. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Maj 1923
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *