Arbetareföreningen fyller femtio år.

Vid Visby Arbetareförenings ord. månadsmöte igår fastställde föreningen programmet för de högtidligheter, som skola äga rum den 27 i denna månad, då föreningen fyller sitt första halvsekel. Det lovar att bli en anslående fastlighet, officiell på middagen och mera enskild familjefest på aftonen. Föreningen skall likaledes vid tillfället utgiva en minnesskrift. — Till föreläsningsföreningem anslogs fyllnadsbelopp för tiden 1 jan.-30 juni 1924, då de statsunderstödda föreläsningsanstalterna numera skola avsluta sina räkenskaper pr 30 juni. — I föreningen toga fyra personer sitt inträde. Sammanträdet ändades med en gemytlig klubb.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Maj 1923
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *