Medels frivillig auktion

låter landtbrukaren herr Edvard Grählert, Träskväller i Tingstäde, torsdagen den 20 innevarande Oktober kl. 10 f.m. till den högstbjudande försälja 200 lisp.
florsiktadt hvetemjöl af bästa beskaffenhet, 500 skålp. fin och god ull, ett parti goda kokärter, en i godt stånd varande kakelugn, en byrå, något fruntimmersgånogkläder, 3 st. arbetshästar, ett par goda dragoxar, äfven tjenliga till slagt, 20 st. morlam och gimrar, en s. k. skakvind m. m. 100 kastar affallsved, ett större parti qvistved och grenar, hvilka komma att säljas parkvis i den s. k, Kohagen, som gränsar intill Hejnum ägor, 50 tunnor goda och stora kålrötter m.m.
Kände och vederhäftige köpare lempas 5 månaders betalningsanstånd, icke kände betale vid klubbslaget eller vid anfordran.
Tingstäde den 8 Oktober 1887.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 7 Oktober 1887.
N:r 80.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *