Skogseld

utbröt i torsdags på e. m. i August Jakobssons, Vestris i Tingstäde myrlott af Elinghemsmyr. Nämde Jakobsson hade under föregående dagarne genom annan person låtit verkställa torfbränning å en del för hvete afsedd och omkringdikad jord; denva torfbränning var i ons: dags afslutad, så att någon eld då ej var märkbar. Följande dag, då stark blåst rådde, hade Jakobsson vid middagstiden varit å nämda odling utan att märka någon eld, men knapt hemkommen varseblef han eldrök uti myren. Uppbudadt folk ankom inom kort till myren, då såväl marken som träden på andra sidan diket fattat eld, hvilken på grnnd af blåsten hastigt utbredde sig. Efter ihärdigt arbete lyckades man begränsa elden frampå aftonen. Sedan länsman Smedberg ankommit till platsen och förstärkt manskap anländt,; fortgick släckningen till lördags morgon, då någon eld ej vidare märktes.
Marken, som angreps af elden, utgjorde omkring halftannat tunnland, beläget i närheten af kronoparken derstädes. Elden antages hafva uppkommit derigenom att eldsgnistor från de brända torfboparne af blåsten förts öfver diket och antändt den på andra sidan liggande stora dikesvallen.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 12 September 1887.
N:r 73.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *