Församlingen får betala reparationen.

Regeringsrätten har nu fastställt länsstyrelsens i Gotlands län utslag, av den 6 okt. 1922, varigenom Västergarns församling ålades att som ersättning för en av folkskolläraren Arthur Söderdahl vidtagen reparation å lärarebostaden därstädes till Söderdahl utgiva 73 kr. 73 öre. Skolrådet hade beslutat att utbetala summan, men skolkassören hade icke ansett sig kunna utbetala beloppet, innan församlingen beslutat i ärendet. Denna beslutade sedermera å kyrkostämma, att beloppet icke finge till läraren utbetalas, då denns utan att tillspörja skolrådet eller församlingen själv låtit verkställa ifrågavarande arbeten. Över detta beslut anförde Söderdahl besvär hos länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Maj 1923
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *