Vallstena skoltomtsfråga alltjämt olöst.

Med avslag å Vallstena församlings anhållan om tillstånd att till tomt för folkskolan m. m. få från kyrkoherdebostället i församlingen förvärva ett närmare angivet område om 1,948 hektar har k. m:t förordnat, att handlingarna i ärendet skola överlämnas till kammarkollegium för den åtgärd, kollegium må finna påkallad. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1923
N:r 102

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *