Restaurering av Fole kyrka.

Byggnadsstyrelsen har fastställt ett förslag till restaurering av Fole församlings kyrka samt ett kompletterat förslag till införande av värmeledning i kyrkan. Då de under predikstolen och altaret placerade värmeelementen utgöra en fara för dessa båda synnerligen värdefulla inredningsföremål, böra dock enligt styrelsens mening de båda elementen anbringas på andra platser på tillräckligt avstånd från altaret och predikstolen. Församlingen skall därför ingiva nytt förslag i ifrågavarande avseende. Om vid kyrkgolvets omläggning gravar eller rester av äldre byggnadsdelar anträffas, är församlingen skyldig att omedelbart härom underrätta riksantikvarien. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1923
N:r 102

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *