Sotarn fick skorstenskransen i handen.

Ute vid Skrubbs vid Follingboväg inträffade i går eftermiddag en händelse, som kunnat få tråkiga följder. En sotare från staden, Hj. Nordström, var uppe på taket på en envåningsbyggnad, dock rätt hög, och skulle resa sig från takåsen, varvid han tog tag i skorstenskanten. Kransen lossnade emellertid med påföljd att han åkte nedför taket och i marken. Han fördes i anskaffad bil till lasarettet, där man kunde konstatera att han sluppit ifrån äventyret utan farligare skador, ehuru han dock ännu kvarligger där.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *