Skrivningarna för realskoleexamen

ha i dag tagit sin början. Ämnena för den svenska uppsatsen voro följande: 1) Om klosterfokets verksamhet under medeltiden. 2) En rolig reseskildring som jag läst. 3) De märkligaste händelserna i Englands historia under 1800-talet. 4) Vad den svenska riksdagen har att göra. 5) Våra järnmalmstillgångar och deras tillvaratagande. 6) Om nederbörd, dess orsaker och betydelse. 7) Hur har din skolpulpet kommit till?

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *