Från landsbygden. Lau.

LAU, 1 maj.
Syföreningsauktion hade av »Lutherska syföreningen» anordnats i går kväll i folkskolan, som till trängsel fylts av folk.
Sedan tvänne verser av psalmen 118 sjungits unisont höll predikant Otto Nilsson ett gediget och lärorikt föredrag, utgående från Rom. 1: 14.
Vid försäljningen, som efter föredraget tog sin början tjänstgjorde hr O. Nilsson som auktionist med hr Emil Larsson vid protokollet.
Försäljningen som gick raskt undan, inbragte den vackra summan av kr. 206:60. En hel del av syföreningens arbeten har även förut under tiden sålts för hand. Efter försäljningens slut utlottades en större virkad bordduk. Vinsten utföll på n.r 58, vilken innehades av fru Eva Karlsson, Hemmor.
En kollekt som upptogs uppgick till kr. 15: 56. Hr O. Nilsson uttalade å missionens vägnar ett hjärtligt tack och avslöt med bön, varefter sista versen på ps. 118 sjöngs unisont.
På sönd. kväll var även predikan av O. Nilsson, också under god tillslutning av deltagare. Till stämningens höjande har även förekommit sång och musik till orgel och stränginstrument.
Laxfisket har ej än varit synnerljgen givande härute på östersidan. Flera båtar ha »satt» flera nätter å rad men »fått intet». I går morse hade dock en lyckats få 5 st. vackra laxar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *