Från domkapitlet.

I anledning af skrifvelse från k. befhde angående utarrendering af det kyrkoherden i Vamlingbo pastorat på lön anslagna hemmanet Sundre annex n:r 1 om, 3/4 mantal i Sundre socken, hemställer domkapitlet, att k. befhde måtte förordna kronofogde eller länsman att i samråd med kontraktsprosten J. A. Ronquist, tjänstinnehafvaren, kyrkoherden Rob. Bolin, samt af dormkapitlet för detta ändamål utsedda hemmansägaren Gabriel Jakobsson, Bilds Vamlingbo, vidtaga åtgarder för hemmanets utarrendering.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1915
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *