Från sjön.

— Drifisen, som de senaste veckorna blockerat Kalmarsunnd, har nu kommit i drift norröfver, hvarför inga som helst trafikhinder föreligga.
— Från Raumo till Stockholm anlände tidigt på måndagsmorgonen två finska ångare, Pehr Brahe och Goole Trader, samt längre fram på dagan svenska ångarna Norrmalm, Ernst och Ägir. Lasten utgöres af hampa, smör ocn ägg. Pehr Brahe madförde också passagerare. Enligt hvad befälet på några af dessa ångare meddelat, ha under färden ej kunnat iakttagas några minor.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 Februari 1915
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *