Syd-Sveriges Assuransförening,

ömsesidig sjöförsäkring, hade i fredags å stadshotellet i Landskrona sin ordinarie föreningsstämma för året. Bland de närvarande märktes såsom utsedd deputerad för Visby ooh Klintehamn lotsförman Nils Friberg, Visby.
Inkometer och utgifter under året balanserade med kr. 93 794:36, hvaraf såsom ersättningar för lidna haverier under föregående år utbetalats kr. 49,836:95 och i omkostnader kr. 4,991:65, Behällningen till innevarande år uppgick till kr. 89,065:76.
Följande ersättningar för under arbetsåret lidna haverier beviljades: för totalfbrluster: skonert Mauritzia från Visby, 7,333 kr. 33 öre med afdrag af nettobehållningen för försålda inventarier och vrak; galeas Svea från Visby, 2,849 kr. 86 öre; i haveribidrag: skon. Aurora från Slite, 546 kr. 66 öre, sk.-sk. Doris från Visby, 1,174 kr. 94 öre, skon. Fridhem från Visby, 1,586 kr. 85 öre, skon. Clara från Klintehamn, 661 kr. 55 öre och skon. Heimdal från Visby, 403 kr. 54 öre.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *