Ronehamn.

Hemse-kvartettens konsert i Ronehamn i söndags blef mycket lyckad och gaf ett nytt prof på att herrar Emil Dalström, Leo Biörkander, S. Appelquist och E. Littberg äro goda förmågor å kvartettsångens områda. Sångarnas prestationer voro verkligen utmärkta. Så svåra uppgifter som Lindblads »Sångfåglarna» och Palms »Blommande sköna dalar» löstes förträffligt. Bellmansafdelningen, bestående af »Hvila vid denna källa», »Opp, Amaryllis», »Hvem är, som ej vår broder minns» och »Joachim uti Babylon» rönte lifligt bilall, särskildt den sistnämda sången. Förutom kvartettsång upptog programmet äfven duett- och gluntsång, samt solosång och deklamation af tvänne Hemsedamer.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *