En obemannad fiskebåt

har drifvit i land strax söder om Stenkyrkehuk, där den i lördags middag anträffades och bärgades af hemmansäg. G. Hallgren med hjälp af fyrbetjäningen. Båten, som är tämligen ny och omsorgsfullt bygd, är alldeles oskadad och har af allt att döma tappats under bogsering. Inga inventarier funnos ombord. Båten tros tillhöra fiskaren Karl Olsson härstädes, hvilken som bekant för en tid sedan med sin kutter blef vinddrifven till Gotska Sandön. Under den äfventygliga färden förlorades båten, som af de fräsande sjöarna rycktes loss från kuttern och dref till hafs. Huru länge den lilla farkosten sedan »sväfvat omkring på det ödsliga haf», tills den hamnade vid Stenkyrkehuk, är inte godt att säga.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *