Egendomsaffär.

Egendomen Suderbys i Västerhejde har af landtbrukaren A. Th. Persson försålts till hr Olander Svensson härstädes för en köpeskilling af 50,000 kr. Inga inventarier ingå i köpet. Tillträdet sker i instundande mars.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *