Senaste nyheterna från kriget.

Norsk ångare skadad i undervattenskriget?
London, 20 febr, Norska ångaren Belridge har på resa till Amsterdam stött på en mina och fått förrummet vattenfyldt.
Senare meddelas officielt, att ångaren skadats genom en tysk undervattensbåt. Delar af torpeden ha påträffats i skrofvet. Ångaren har ingått till The Downs.

Inga nyheter från Frankrike.
Paris, 20 febr. Intet af betydelse har inträffat. I trakten af Perthes ha de af oss eröfrade ställningar hållits. I Vogeserna ha två fientliga anfall tillbakaslagits.

Ryssarna ha tagit 2,000 fångar i Karpaterna.
Petrograd, 20 febr. Våra trupper i trakten af Augustow lämna så småningom kampsfären. På vägarna till Lomsha utveckla sig operationerna.
I Karpaterna ha tillbakaslagits en serie fientliga angrepp med stora förluster. I trakten af Wyschkov fortsätta de förbittrade striderna. Under de två senaste dagarna ha vi tagit 2,000 fångar och sex kulsprutor.

Wien-rapport om alltmer förbittrade strider.
Wine, 20 febr. I västra Galizien ha våra stridskrafter öfvergått till offensiven och tagit några framskjutna ställningar, hvarvid 300 fångar togos.
Striderna i Karpaterna fortfara med stor förbittring. Norr om Vadworna och Kolomea ha vi tillbakaslagit ryska angrepp med stora förluster för angriparne. Striderna tilltaga i våldsamhet.

Serberna börja röra på sig.
— Till svar bombarderas Belgrad.
Wien, 20 febr. Serberna ha bombarderat flera öppna städer och därvid dödat och sårat civila. Till svar härå ha vi bombarderat Belgrad.

Dardanellerforten bombarderade utan resultat.
Konstantinopel, 20 febr. Engelska och franska krigsfartyg ha bombarderat ytterforten vid Dardanellerna. Omkring 400 skott afloseades. Inga skador uppstodo. Blott en soldat sårades.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1915
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *