Pengar i gömmorna.

För någon tid sedan afled härstädes en gammal städerska, boende på söder, Anna Katarina Andersson, gemenligen »Fisk-Anna» kallad. Hon hade alltid varit mycket fattig och fick allt emellanåt lite hjälp af grannarna. När släktingarna efter hennes död rumsterade i hennes för öfrigt välvårdade tillhörigheter, upptäcktes ett par spetsbuntar, af hvilka den ena skänktes till värdinnan, som alltid visat Fisk-Anna stor vänlighet. Döm om mottagarinnans förvåning, då hon vid undersökningen af spetsbunten fann i densamma invirad en mängd sedlar, öfver 500 kronor. Värdinnan öfverlämnade genast pengarna till rätta arfvingarna.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Februari 1915
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *