Lokalafdelningen 250 Visby

af Svenska arbetarnas allm. sjuk- och begrafningskassa, hvars medlemsantal 1 jan. 1914 var 120, räknade 1 jan i år 144 medlemmar.
Inkomsterna under fjolåret voro kr. 2,913: 37 och utgiftorna lika mycket, hvaraf utgått till utbetalad sjukhjälp kr. 2,423: —, till centralstyrelsen 368:46 samt till afdelningens administration 121: 91. Den afgående styrelsen er Mill ansvarsfrihet och återvaldes och består af hrr G. Andersson, W. Bokström och G. Carnell med K Sandgren och M. Jacobsson som suppleanter, Revisorer blefvo O. Strömberg och G. Johansson och sjukkontrollanter W. Malm, Herm. Nilsson, Axel Andersson, Hugo Henriksson, K. Persson och fru Hulda Bokström.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Februari 1915
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *